Rok założenia 1990
Piąta Klepka - Ekskluzywne drewno

obiekty sakralne

  • Centrum Ekumeniczne Św. Brygidy Gdańsk-Oliwa dyrektor ksiądz Prałat Henryk Jankowski – podłoga pałacowa głównego budynku i budynku kaplic ekumenicznych
  • Rzymsko-katolicka parafia księży Werbistów pw. Wszystkich Świętych w Chludowie – podłoga drewniana zabytkowego budynku Kościoła
  • Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek Gdańsk-Brzeźno – podłoga drewniana przedszkola i pomieszczeń mieszkalnych Zgromadzenia
  • Parafia Ojców Jezuitów Gdańsk-Wrzeszcz – podłogi drewniane sal katechetycznych
  • Parafia Św. Jacka w Straszynie – podłogi drewniane pomieszczeń zakrystii.